Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи и г-н Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд
[close]