Image gallery
 
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, Център за изследване на демокрацията и г-н Бойко Борисов, кмет на Столична община
[close]