Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията (дясно) и Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд
[close]