Image gallery
 
Отляво надясно: генерал Ханс Йеспер Хелсьо, началник на отбраната на Кралство Дания, посланик Бойко Ноев, директор на Европейска програма, Център за изследване на демокрацията, генерал Златан Стойков, началник на ГЩ на БА.
[close]