Image gallery
 
По време на дискусията (от ляво надясно): д-р Михаил Константинов, Ивайло Калфин, Винченцо Челесте и Димитър Абаджиев
[close]