Image gallery
 
Служители от администрацията на българския омбудсман - Метин Казак, заместник - омбудсман на Република България, Борислав Цеков, главен секретар и Росица Тоткова, директор на дирекция "Жалби и сигнали на граждани"
[close]