Image gallery
 
Представители на местните обществени посредници ( от дясно на ляво) Ангел Стефанов, обществен посредник на Столична община, Румяна Чанкова, обществен посредник на община Силистра, Валентина Танева, заместник-обществен посредник на Столична община, Ели Милева, обществен посредник на община Каварна
[close]