Image gallery
 
По врема на дискусията (от ляво на дясно) Ангел Стефанов, обществен посредник на Столична община, Иван Димитров, обществен посредник на община Пазарджик, Виолета Костадинова - Български институт за правни инициативи, Владислав Славов, член на Конституционния съд и председател на Съюза на юристите в България, Христо Христов, обществен посредник на община Шумен
[close]