Image gallery
 
Д-р Мария Йорданова и Проф. Каминис дискутират мерките и механизмите в работата на омбудсмана.
[close]