Image gallery
 
Г-н Гиньо Ганев споделя ползата от сътрудничеството между гръцкия и българския омбудсман.
[close]