Image gallery
 
От ляво на дясно: Галина Георгиева, Старши експерт, отдел Регионални дейности и координация, ИА за насърчаване на МСП, Гергана Иванова, Главен специалист и Мария Странджанска, Старши юрист-консулт към Агенцията, Даниела Минева, Център за дистанционно обучение – София, Силвия Добрева, Старши експерт в отдел Информационно-консултантски дейности и проекти, и Корнелия Илиева, Старши експерт в същия отдел на Агенцията
[close]