Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма; д-р Огнян Шентов, председател на УС; г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма на Центъра и г-н Любомир Стефанов, сътрудник.
[close]