Image gallery
 
Г-н Жао Лей, помощник на председателя на Китайската асоциация за международно сътрудничество (в ляво) и г-н Ли Ченгрен, вице-президент на асоциацията
[close]