Image gallery
 
Г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи връчва кортик на Министерството на вътрешните работи на посланика на Норвегия г-н Ролф Балцерсен
[close]