Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията; г-н Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи; посланика на Норвегия г-н Ролф Балцерсен и г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи
[close]