Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи; д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията; г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи и посланика на Норвегия г-н Ролф Балцерсен
[close]