Image gallery
 
Валерий Русанов, Председател на УС на Фондация "АКСЕС - София", говори за ролята на неправителствения сектор за предотвратяване и противодействие на расовата дискриминация
[close]