Image gallery
 
Кемал Еюп, Председател на Комисията за защита от дискриминация, представя дейността на комисията в сферата на расовата и етническа дискриминация
[close]