Image gallery
 
Ана Пападополу, старши експерт по проверките в Отдел "Права на човека" към националния омбудсман на Гърция, говори за прилагането на принципа за равноправно третиране
[close]