Image gallery
 
Метин Казак, заместник- омбудсман на Република България, говори за ролята на омбудсмана в популяризирането на етническата равнопоставеност
[close]