Image gallery
 
Джоана Гуди, програмен мениджър на Отдел "Изследване и събиране на данни" в Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията, представя данни относно насилието и престъпността на етническа основа в Европейския съюз
[close]