Image gallery
 
От ляво на дясно: Ребека Делсол и Рейчъл Нийлд от Инициативата на Институт "Отворено общество" и Джоел Милър, преподавател в Университета в Малага
[close]