Image gallery
 
Кауко Аромаа, директор на Европейския институт за превенция и контрол на престъпността и председател на Европейската асоциация по криминология, говори за използването на виктимизационните изследвания
[close]