Image gallery
 
Филип Гунев, научен сътрудник в Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията, представя използването на етническите профили в България
[close]