Image gallery
 
Кенсика Моншенгво от Националната консултативна комисия по расизма и интеркултурализма (в ляво), представя примери за добро сътрудничество с полицията
[close]