Image gallery
 
Джоана Гуди, програмен мениджър в Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията, представя примери за работа на полицията по случаи на расово насилие
[close]