Image gallery
 
Ейдън Фицпатрик от Комисията по равнопоставеност на Северна Ирландия говори за расовата дискриминация в неговата страна
[close]