Image gallery
 
Милчо Енев, главен инспектор в Национална служба "Полиция", разглежда основните причини за липса на обществено доверие в българската полиция
[close]