Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията, открива дискусията
[close]