Image gallery
 
Г-н Филип Гунев, Научен сътрудник, Европейска програма, Център за изследване на демокрацията.
[close]