Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра, д-р Соломон Паси, Министър на външните работи на България, лорд Джордж Робъртсън, Генерален секретар на НАТО и посл. Бойко Ноев, Директор на Европейската програма на Центъра
[close]