Image gallery
 
От ляво на дясно: проф. д-р Йоан Пашку, Министър на отбраната на Румъния, д-р Фрейзър Камерън, Директор изследователски проекти, Център за европейска политика, Белгия, д-р Клаус Шуман, Директор по политическите въпроси на Съвета на Европа и д-р Матиас Дембински, Институт за изследвания на мира, Франкфурт
[close]