Image gallery
 
Участниците в международната конференция за сигурността в ЮИЕ - 5-6 септември, 2003, София
[close]