Image gallery
 
От ляво на дясно: Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, Асен Асенов, Директор, Агенция "Митници", Гюнер Исмаил, Президент на Форум, Македония и Джон Хълсман, Старши анализатор, Фондация "Херитидж", САЩ
[close]