Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-н Ивайло Калфин, министър на външните работи на Република България, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, посланик Бойко Ноев, директор на Европейската програма на Центъра, посланик Адам Кобиерацки, Помощник Генерален секретар на НАТО по операциите, Робърт Макфарлан, съветник по националната сигурност на президента Рейгън
[close]