Image gallery
 
Д-р Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]