Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма, Център за изследване на демокрацията; г-н Стоян Сталев, Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции и г-н Тошо Недялков, Заместник-председател, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
[close]