Image gallery
 
От ляво на дясно: Главен комисар Валентин Петров, директор на Дирекция Национална служба “Полиция”, г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, г-н Джеръми Хил, посланик на Великобритания в България, г-н Румен Петков, министър на вътрешните работи, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията
[close]