Image gallery
 
От ляво на дясно: посланик Кауко Ямсен, Посолство на Финландия, г-н Антон Станков, съдия, Софийски градски съд; г-н Владислав Славов, член на Конституционния съд; г-н Иван Григоров, Председател, Върховен касационен съд; г-н Константин Пенчев, председател на ВАС, г-н Борислав Ралчев, парламентарна група на НДСВ, г-н Вилем ван Ее, посланик на Кралство Холандия
[close]