Image gallery
 
Г-н Румен Петков, министър на вътрешните работи и председател на Комисията за превенция и противодействие на корупцията (ляво) и г-н Гиньо Ганев, национален омбудсман на Република България
[close]