Image gallery
 
От ляво на дясно: Драгомир Йорданов, Заместник директор, Национален институт на правосъдието, г-жа Анна Улсон, Заместник ръководител на мисията, Втори секретар, Посолство на Швеция, г-н Асен Асенов, директор на Агенция Митници и д-р Румен Марков, ректор на Академията на МВР
[close]