Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-н Румен Георгиев, председател на Камарата на следователите; Посланик Стоян Сталев, Изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции; г-н Димитър Абаджиев, Зам.-председател, Парламентарна група на ДСБ и г-н Джеймс Роуф, постоянен представител на Международния валутен фонд в България
[close]