Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Джон Байърли, Посланик на САЩ (в ляво) г-н Бойко Коцев, Заместник министър на вътрешните работи
[close]