Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Борис Велчев, Главен прокурор на Република България; д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията; г-н Румен Петков, Министър на вътрешните работи и Председател на Комисията за превенция и противодействие на корупцията; д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията и г-н Александър Стоянов, Директор, "Витоша рисърч"
[close]