Image gallery
 
Г-н Цветан Манчев, подуправител на Българска народна банка (ляво) и г-н Божидар Божинов, председател на Българската търговско-промишлена палата
[close]