Image gallery
 
Г-н Стамен Тасев, Изпълнителен директор, Български форум на бизнес лидерите
[close]