Image gallery
 
От ляво на дясно: посланик Ролф Балцерсен, Посолство на Норвегия; посланик Кауко Ямсен, Посолство на Финландия и г-н Антон Станков, съдия, Софийски градски съд
[close]