Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Иван Григоров, председател на ВКС, г-н Константин Пенчев, председател на ВАС, г-н Борислав Ралчев, парламентарна група на НДСВ, г-н Вилем ван Ее, посланик на Кралство Холандия
[close]