Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Димитър Абаджиев, Зам.-председател, Парламентарна група на ДСБ; г-н Джеймс Роуф, постоянен представител на Международния валутен фонд в България; г-жа Елиана Масева, Народен представител, ДСБ и г-жа Екатерина Михайлова, Народен представител, Заместник-председател, Демократи за силна България
[close]