Image gallery
 
Г-н Борис Велчев, Главен прокурор на Република България (ляво) и д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията
[close]